گیج اندازه گیری 

گیج اندازه گیری چیست؟

گیج ها به منظور اشکار سازی و نمایش فرایندهایی مثل اندازه گیری دما - فشار - فلو - سطح استفاده می گردد.اندازه گیری فشار و دما در تاسیسات مکانیکی با توجه به شرایط محیطیی و عوامل فیزیکی و استاندارد ها از وظایف گیج ها می باشد. انواع دیگر گیج ها برای مصارف گوناگون مانند اندازه گیری کرنش مکانیکی استفاده میشوند. گیج ها در انواع مختلف روغنی و خلاء، عقربه ای و دیجیتال، تفاضلی و منفی، دیافراگمی و ... موجود هستند. محدوده اندازه گیری و محل قرارگیری سنسور در گیج عامل انتخاب مدل و نوع آن هستند.گيج ها براي مصارف گوناگون مانند اندازه گيري کرنش مکانيکي استفاده ميشوند. گيج ها در انواع مختلف روغني و خلاء، عقربه اي و ديجيتال، تفاضلي و منفي، ديافراگمي و ... موجود هستند.

گیج فشار چیست؟

از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد.از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام کنند و با توجه به آن عمل می کنند.

گیج فشار در انواع :

  • گیج فشار عقربه ای
  • گیج فشار دیجیتال
  • گیج فشار تست
  • گیج فشار روغنی
  • گیج فشار تفاضلی
  • گیج فشار منفی
  • گیج فشار خلاء
  • گیج فشار دیافراگمی
  • گیج فشار اکسیژن
  • واحد پردازش ECU

گیج مدادی-گیج عقربه ای

فشارنما یا گیج به دو صورت گیج مدادی و گیج عقربه ای در بازار موجود میباشد.معمولاَ روی رگلاتور و در محل ورودی گاز به رگلاتور نصب می گردد، که به کمک آن می توان از فشار درون مخزن گاز CNG و در نتیجه از میزان گاز موجود در آن آگاهی یافت. با علائم الکتریکی که از این دستگاه برای کلید انتخاب سوخت ارسال می گردد میزان گاز موجود داخل مخزن بوسیله چراغهای سبز رنگ(LED) روی دستگاه انتخاب سوخت برای راننده مشخص می شود.