امولاتور 

  شبیه‌ساز انژکتور (Injector Emulator) چیست؟

می توان گفت استفاده از سیستم های کنترل سوخت و جرقه هوشمند در خودروها بنزین سوز طی چند دهه گذشته ، یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در صنعت خودرو سازی بوده و امروزه تمامی خودروها تولیدی توسط شرکت های مختلف خودروسازی جهت کنترل سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی از این سیستم ها بهره می برند. از طرفی با توجه به طرح جایگزینی و استفاده از سوخت CNG در خودروها، لازم است تا تمهیدات مناسبی جهت بکارگیری این سوخت در نظر گرفته شود. در این میان می توان به استفاده از کیت های تبدیل نسل اول و دوم درخودروهایی با سیستم کنترل سوخت و جرقه (بنزین سوز) هوشمند اشاره نمود. در این سیستم ها واحد مدیریت موتور (ECU) با توجه به اطلاع دریافتی از سوی سنسورها اقدام به محاسبه نسبت هوا و سوخت نموده و پس از آن با فعالسازی انژکتورها، سوخت مورد نیاز موتور را تامین می نماید. از طرفی در صورت بکارگیری کیت های تبدیل سوخت CNG در این خودروها، واحد مدیریت موتور هیچگونه اطلاعی از وجود کیت تبدیل سوخت نداشته و در هنگام استفاده از سوخت CNG نیز اقدام به فعالسازی انژکتورها و تامین سوخت مورد نیاز موتور از این طریق می نماید. در این زمان با توجه به ورود همزمان دو سوخت بنزین و CNG مشکلات متعددی در عملکرد موتور مشاهده می گردد. لذا برای رفع این مشکل می بایست به گونه ای از فعال شدن انژکتورها توسط ECU بنزین جلوگیری نمود. همچنین لازم است تا این اقدام به گونه ای انجام پذیرد تا از ثبت خطا در حافظه ECU نیز جلوگیری شود. در این هنگام سیگنال ارسالی از سوی ECU بنزین وارد قطعه‌ای به نام شبیه‌ساز انژکتور شده و این قطعه از فعال شدن انژکتورها جلوگیری به‌عمل می‌آورد. با استفاده از این روش علاوه بر جلوگیری از فعال‌‌شدن انژکتورها و پاشش سوخت بنزین، هیچ‌گونه خطایی مبنی بر عدم عملکرد انژکتورها در حافظه واحد مدیریت سوخت نیز ثبت نمی‌گردد. 

 

  وظایف امولاتور

با توجه به توضیحات ارائه شده وظایف شبیه ساز انژکتور را به‌صورت زیر می‌توان بیان نمود:

  1. جلوگیری از ارسال سیگنال‌ فعال‌سازی انژکتورها بوسیلهECU  بنزین که سبب قطع پاشش بنزین در هنگام استفاده از سوخت گاز می‌گردد.
  2. با قرار دادن تعدادی مصرف‌کننده مشابه انژکتورها در مسیر سیگنال ارسالی از سوی ECU بنزین، از بروز و ثبت خطا در حافظه ECU جلوگیری می‌کند.
در خودروهای تبدیلی که از کیت‌های نسل اول و دوم استفاده می‌کنند، شبیه ساز انژکتور به صورت قطعه‌ای کاملا مجزا بوده و قابل مشاهده می‌باشد. در خودروهایی که از کیت‌های نسل سوم جهت استفاده از سوخت گاز بهره می‌برند، این قطعه در داخل ECU سیستم گاز قرار داشته و سیگنال ارسالی از سوی ECU بنزین جهت فعال‌سازی انژکتورها، ابتدا وارد ECU گاز شده و پس از آن به انژکتورها می‌رسد. 

ساختار داخلی شبیه‌ساز انژکتورها به گونه‌ایست که با استفاده از تعدادی مقاومت الکتریکی که مقدار آنها مشابه مقاومت‌ انژکتورهای بنزین می‌باشد،یک حالت غیرواقعی از عملکرد انژکتورها ایجاد کرده و باعث شده تا ایسیو(ECU) بنزین، عدم فعالیت انژکتورهای بنزین را تشخیص ندهد.