کلید تبدیل سوخت 

  كليد تبدیل سوخت

در خودروهای دوگانه سوز لازم است تا امکان استفاده از سوخت بنزین و گاز در شرایط مختلف فراهم بوده و راننده قادر باشد تا سوخت مصرفی خودرو را تعیین نماید. به همین منظور کیت های تبدیل مورد استفاده در خوروهای دوگانه سوز دارای قطعه ای بوده که این قابلیت را برای راننده فراهم می آورد. این قطعه با عنوان کلید تبدیل سوخت (Change over switch) شناخته می شود که بر روی داشبورد خودرو به گونه ای نصب می گردد تا راننده به راحتی به آن دسترسی داشته باشد. کلید تبدیل سوخت علاوه ایجاد قابلیت سوخت مصرفی خودرو ( بنزین و یا گاز)، متناسب با نسل های مختلف کیت های تبدیل وظایف دیگری را برعهده دارد. از این میان می توان به نمایش مقدار سوخت باقی مانده در مخزن اشاره نمود. این قطعه شامل چراغ های کوچکی بوده که متناسب با مقدار سوخت داخل مخزن روشن شده و راننده را نسبت به آن مطلع می سازد. در خودروهای کاربراتوری، این قطعه وظیفه فعالسازی شیرهای برقی و گاز را نیز برعهده دارد. خرابی این قطعه تاثیر به سزایی در عملکرد صحیح کیت تبدیل سوخت داشته و امکان استفاده از سوخت گاز وجود ندارد.