نصب تاکسیمتر هوشمند بر روی تاکسی های فرودگاه مهر آباد اخبار

شرکت نگارین صنعت آسیا تعداد 20 دستگاه تاکسیمتر هوشمند را بر روی تاکسی های فرودگاه مهرآباد مربوط به شرکت تاکسی سلام را نصب و راه اندازی نمود .

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۶/۱/۶
نگارین صنعت آسیا
Negarin Sanat Asia https://www.negarinsanat.com