محصولات

پرکنOMB

شیر سوخت گیری و یا پرکن یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده در کیت های تبدیل می باشد که امکان ورود سوخت به داخل مخزن را فراهم و از خروج آن جلوگیری می کند. شرکت نگارین صنعت آسیا با تولید این قطعه نیاز مشتریان محترم به این قطعه را مرتفع نموده است.

استپر موتورNSA

استپر موتور CNG یکی از محصولات شرکت نگارین صنعت آسیا بوده که در کیت های نسل دوم مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه در مسیر گاز خروجی از رگولاتور به میکسر نصب شده و وظیفه کنترل جریان گاز وردی به میکسر را برعهده دارد.

استپر موتور لوله بلند

 

استپر موتور CNG یکی از محصولات شرکت نگارین صنعت آسیا بوده که در کیت های نسل دوم مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه در مسیر گاز خروجی از رگولاتور به میکسر نصب شده و وظیفه کنترل جریان گاز ورودی به میکسر را برعهده دارد.

.