محصولات

کیت کنترل موتور- ژنراتور

شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت کیت کنترل موتور_ژنراتور گام موثری در بومی سازی تکنولوژی این مجموعه برداشته و با ارائه این مجموعه در بازارهای داخلی باعث خودکفایی کشور از وارادات این مجموعه از سایر کشورها شده است.