افتخارات و گواهینامه ها

گواهی کیبورد برای کیت سی ان جی 

گواهی ثبت Full Sequential ECU

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری نگارین صنعت آسیا برای محصول رگولاتور CNG

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه برای آزمایشگاه صنعتی نگارین صنعت آسیا

گواهی ISO 9001:2008 برای سیستم مدیریت کیفیت شرکت نگارین صنعت آسیا

گواهی استاندارد ISO TS 16949:2009 برای مدیریت کیفیت شرکت نگارین صنعت آسیا

گواهی استاندارد Close Loop ECU شرکت نگارین صنعت آسیا

گواهی ADVANCER for CNG KIT برای کیت سی ان جی

تبلیغات