محصولات

ECU واحد کنترل الکترونیکی

ECU های تولیدی شرکت نگارین صنعت

کیت LPG / CNG

کیت های تولید شده برای CNG و LPG

گیج های اندازه گیری

گیج های تولید شده برای اندازه گیری فشار گاز و...

رگولاتور

رگلاتور خودرو تولیدی شرکت نگارین صنعت آسیا

امولاتور

امولاتور خودروهای گاز سوز تولیدی شرکت نگارین صنعت آسیا

امولاتور بادسته سیم

امولاتور بادسته سیم  برای خودروهای گاز سوز

ادونسر

ادونسر 

کلید تبدیل سوخت

کلید تبدیل سوخت خودروهای دوگانه سوز CNG

سایر محصولات

سایر محصولات خودروهای دوگانه سوز تولیدی شرکت نگارین صنعت آسیا

نشت یاب گاز

نشت یاب گاز دستگاهی کارآمد و با دقت بالا مناسب برای شناسایی گاز شهری ، نشتی مخزن CNG و مراکز معاینه فنی