محصولات

امولاتور 1010 ساژم

استفاده از کیت های تبدیل نسل اول و دوم در خودروهای انژکتوری نیازمند استفاده از تجهیزات خاصی بوده تا از بروز برخی مشکلات نظیر فعال شدن انژکتورها در هنگام استفاده از سوخت CNG جلوگیری شود. در این میان می توان به امولاتور اشاره نمود که استفاده از آن در کیت های تبدیل اول و دوم امری اجتناب ناپذیر است.

امولاتور 1010 زیمنس

این قطعه جهت شبیه سازی پاشش انژکتورها و سیگنال سنسور اکسیژن و همچنین جلوگیری از ثبت خطا و روشن شدن چراغ CHECK در هنگام استفاده از سوخت CNG در کیت های تبدیل نسل اول و دوم مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی این قطعه به گونه ایست که قابلیت نصب بر روی انواع خودروهای انژکتوری با ECU زیمنس را دارد.  

امولاتور 1010 سوکت ژاپنی

این قطعه با قرار دادن تعدادی مصرف کننده با امپدانسی مشابه انژکتورهای بنزین از ثبت خطا و فعالسازی این قطعات در هنگام استفاده از سوخت CNG جلوگیری می نماید. این قطعه همچنین با شبیه سازی سیگنال سنسور اکسیژن از ایجاد تغییرات در جداول پایه ECU جلوگیری می نماید. امولاتور 1010 به همراه دسته سیم ارائه شده و به گونه ای طراحی شده است که قابلیت نصب بر روی انواع خودروهایی که انژکتور آنها از نوع سوکت ژاپنی می باشند را دارد.  

امولاتور سنسور اکسیژن با دسته سیم

روشن شدن چراغ CHECK خودروهای انژکتوری در اثر عدم دریافت سیگنال سنسور اکسیژن بصورت صحیح و همچنین تغییر جداول پایه ECU بواسطه این امر یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از کیت های تبدیل نسل اول و دوم جهت استفاده از سوخت CNG می باشد. از اینرو با استفاده از شبیه ساز سنسور اکسیژن در کیت های نسل اول و دوم این معضل برطرف می گردد.