جزئیات محصول

امولاتور سنسور اکسیژن با دسته سیم

روشن شدن چراغ CHECK خودروهای انژکتوری در اثر عدم دریافت سیگنال سنسور اکسیژن بصورت صحیح و همچنین تغییر جداول پایه ECU بواسطه این امر یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از کیت های تبدیل نسل اول و دوم جهت استفاده از سوخت CNG می باشد. از اینرو با استفاده از شبیه ساز سنسور اکسیژن در کیت های نسل اول و دوم این معضل برطرف می گردد.

امولاتور سنسور اکسیژن با دسته سیم

اطلاعات بیشتر

"امولاتور چیست؟"

  بیشتر بدانید

سیگنال تولیدی توسط سنسور اکسیژن یکی از مهمترین پارامترها در سیستم کنترل سوخت و جرقه هوشمند می باشد که ECU از طریق این سیگنال نسبت هوا و سوخت را اصلاح می نماید. لذا واحد مدیریت موتور در صورت عدم دریافت اطلاعات صحیح از این سنسور نسبت به ثبت خطا و روشن نمودن چراغ CHECK اقدام می نماید. از طرفی در برخی از موارد اطلاعات دریافتی ECU از سنسور اکسیژن در محدوده مجاز بوده ولی این اطلاعات با متناسب با اصلاحات اعمال شده بر روی نسبت هوا به سوخت از سوی ECU نمی باشد. این مشکل در هنگام استفاده از سوخت سوخت CNG مشاهده می شود که در این موارد ECU نسبت به ایجاد تغییراتی در جداول پایه خود اقدام می کند. در چنین شرایطی تا زمانیکه خودرو در حال استفاده از سوخت CNG می باشد هیچگونه مشکلی در عملکرد آن مشاهده نمی شود، ولی در صورت تغییر سوخت مصرفی از CNG به بنزین عملکرد مطلوب و پایدار موتور با مشکل مواجه شده و مواردی نظیر لرزش زیاد، ریپ زدن و غیره مشاهده شود که لازم است با استفاده از دستگاه عیب یاب نسبت به رفع آن اقدام نمود. به همین منظور لازم است تا با بکارگیری تجهیزات مناسب از بروز این مشکلات در هنگام استفاده از سوخت CNG جلوگیری نمود. امولاتور و یا شبیه ساز سیگنال سنسور اکسیژن قطعه ای الکترونیکی بوده که با شبیه سازی سیگنال خروجی سنسور اکسیژن در هنگام استفاده از سوخت CNG، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می نماید. با استفاده از این قطعه، موتور خودرو در هر دو حالت بنزین سوز و CNG سوز عملکرد مطلوبی داشته و از روشن شدن چراغ CHECK جلوگیری می شود. نحوه نصب این قطعه به گونه ایست که سیگنال ارسالی از سوی سنسور اکسیژن ابتدا وارد این قطعه شده و پس از آن به ECU بنزین می رسد. با این کار در هنگام استفاده از سوخت CNG، این قطعه از ارسال سیگنال تولیدی سنسور اکسیژن به ECU جلوگیری نموده و سیگنال شبیه سازی شده ای را برای ECU ارسال می نماید. با توجه به فروش این قطعه به همراه دسته سیم، نصب آن به سادگی و در کمترین زمان امکان پذیر می باشد.