جزئیات محصول

کلید تبدیل سوخت لمسی (ELEGANT)

این قطعه جهت استفاده برروی خودروهای انژکتوری که از کیت های تبدیل سوخت جهت استفاده از سوخت گاز بهره می برند طراحی گردیده است. این قطعه همچنین با داشتن نشانگر سوخت، راننده را از وضعیت مقدار سوخت باقیمانده در داخل مخزن آگاه می نماید.

کلید تبدیل سوخت لمسی (ELEGANT)

اطلاعات بیشتر

"کلید تبدیل سوخت"

  بیشتر بدانید

 

می توان گفت کلید تبدیل سوخت یکی از مهمترین قطعات کیت های تبدیل بوده که قابلیت انتخاب سوخت مصرفی را فراهم می آورد. در خودروهای انژکتوری، بر خلاف خودروهای کاربراتوری در صورت فشردن کلید سیگنالی از سوی کلید تبدیل برای امولاتور ارسال شده و امولاتور با دریافت این سیگنال شیر برقی گاز را فعال نموده و عملیات شبیه سازی عملکرد انژکتورهای بنزین را آغاز می نماید. با این کار پاشش بنزین توسط انژکتورها متوقف شده و سوخت گاز از طریق ونتوری به داخل موتور راه می یابد. علاوه بر این، کلید تبدیل دارای 5 عدد چراغ LED بوده که از طریق این چراغ ها مقدار سوخت باقی مانده در داخل مخزن را به اطلاع راننده می رساند.

در صورتیکه مخزن سوخت پر باشد تمامی چراغ روشن و درصورت استفاده از آن و کاهش فشار سوخت داخل مخزن، چراغ ها به نوبت خاموش می شوند. در صورتیکه فشار سوخت داخل مخزن از مقدار مشخصی کاهش یابد، چراغ آخر به صورت چشمک زن در آمده که نشان می دهد مقدار سوخت داخل مخزن رو به اتمام است. این قطعه قابل نصب بر روی تمامی خودروهای انژکتوری بوده و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.