جزئیات محصول

کلید تبدیل سوخت سمندی

این قطعه جهت استفاده بر روی خودرو سمند که از ECU گاز شرکت نگارین صنعت آسیا بهره می برند طراحی شده است. این قطعه کاملا مشابه کلید تبدیل سوخت فابریک این خودرو بوده و برروی پنل داشبورد نصب می گردد. 

کلید تبدیل سوخت سمندی

اطلاعات بیشتر

"کلید تبدیل سوخت"

  بیشتر بدانید

خودروهای انژکتوری از کیتهای تبدیل مختلفی جهت استفاده از سوخت گاز بهره می برند. در کیت های نسل اول و دوم مقدار سوخت ورودی به داخل موتور پس از شیر دستی و یا موتور پله ای، از طریق ونتوری وارد موتور می گردد. ولی در نسل های بعدی سیستم سوخت رسانی CNG نیز به صورت هوشمند بوده و مقدار سوخت مورد نیاز توسط انژکتورهای گاز تامین می گردد. در این سیستم ها ECU گاز علاوه بر فعالسازی شیر برقی گاز و شبیه سازی عملکرد انژکتورهای بنزین، وظیفه فعالسازی انژکتورهای گاز و تامین سوخت مورد نیاز در شرایط مختلف را نیز برعهده دارد. این کلید تبدیل جهت استفاده بر روی خودرو سمند که از ECU گاز شرکت نگارین صنعت آسیا بهره می برد طراحی گردیده است که راننده می تواند با فشردن کلید وضعیت استفاده از سوخت بنزین و یا گاز را به اطلاع ECU گاز برساند. وضعیت استفاده از سوخت بنزن و گاز با استفاده از 2 عدد LED نشان داده می شود. به این معنی که در صورت استفاده از سوخت بنزین چراغ LED قرمز رنگ و در صورت استفاده از سوخت CNG چراغ LED سبز رنگ روشن می گردد. همچنین این قطعه دارای 5 عدد LED بوده که نشان دهنده مقدار سوخت داخل مخزن می باشد.