محصولات

مالتی مدیا و سیستم پخش خودرو

نمایشگرهای تولیدی نگارین صنعت آسیا

تاکسمیتر هوشمند NSA

تاکسمتر های هوشمند با امکانات حرفه ای محصول شرکت نگارین صنعت آسیا