جزئیات محصول

ادونسر کاربراتوری با دسته سیم

آوانس جرقه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملکرد مطلوب موتور می باشد. با توجه به اینکه در خودروهای دوگانه سوز زمان بیشتری جهت تکمیل احتراق در هنگام استفاده از سوخت گاز مورد نیاز است، لذا لازم است تا این مشکل از طریق افزایش آوانس جرقه مرتفع گردد. شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت پیش انداز جرقه این مشکل را در خودروهای کاربراتوری برطرف نموده است.

ادونسر کاربراتوری با دسته سیم

اطلاعات بیشتر

"ادونسر چیست؟"

  بیشتر بدانید

 

به دلیل متفاوت بودن ماهیت سوخت گاز و بنزین، در خودروهای دوگانه سوز زمان بیشتری برای تکمیل احتراق در هنگام استفاده از سوخت گاز مورد نیاز است. لذا لازم است تا در هنگام استفاده از سوخت گاز، زاویه آوانس جرقه افزایش یافته تا این مشکل مرتفع گردد. در خودروهای کاربراتوری دلکو وظیفه تقسیم جریان در سیلندرهای مختلف و کنترل آوانس جرقه را برعهده دارد، لازم است تا با بکارگیری تجهیزاتی خاص، شرایطی را فراهم آورده تا در هنگام استفاده از سوخت گاز زمان آوانس جرقه را افزایش دهد. در خودروهای کاربراتوری در هنگام نصب کیت های تبدیل، ابتدا دلکو را بطور دستی از موقعیت اصلی جابجا کرده و زاویه جرقه را آوانس می نمایند. سپس با نصب این قطعه، لحظه ایجاد جرقه در هنگام استفاده از سوخت بنزین به حالت اولیه برگردانده شده و در هنگام استفاده از گاز، این قطعه از مدار خارج شده و آوانس جرقه افزایش می یابد. با این کار علاه بر تضمین عملکرد مطلوب موتور در شرایط مختلف، از افت توان، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی خروجی نیز جلوگیری می شود. شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت پیش انداز جرقه امکان افزایش آوانس جرقه را در خودروهای کاربراتوری فراهم آورده است. این محصول به همراه دسته سیم مربوطه به فروش می رسد که امکان نصب آسان این قطعه را فراهم می اورد.