محصولات

کلید شیشه بالابر پراید

طراحی کلید شیشه بالابر خودرو پراید به گونه ایست که با قرار دادن دست بر روی مچی درب به سادگی جابجا شده و باعث حرکت شیشه به سمت پایین می شود که موجب نارضایتی مصرف کنندگان محترم می گردد. از طرفی هیچکدام از شیشه ها قابلیت جابجایی در حالت اتوماتیک را ندارند. عملکرد سیستم شیشه بالابر در حالت اتوماتیک به اینصورت است که باید یک بار کلید شیشه بالابر با فشار بیشتری فشرده شود. در اینصورت شیشه بصورت خودکار تا انتهای کورس خود به سمت بالا و یا پایین حرکت می نماید. از طرفی در چنین شرایطی لازم است جهت حفاظت از موتور شیشه بالابر، برق ارسالی به آن در زمان رسیدن شیشه به انتهای کورس خود قطع شده و از سوختن آن جلوگیری شود.