محصولات

نشت یاب گاز

امروزه با توجه به استفاده چشمگیر از گاز طبیعی در بخش های مختلف نظیر مصارف خانگی، صنعتی و غیره و همچنین استفاده از این گاز در خودروها به عنوان سوخت جایگزین، ضرورت رعایت موارد ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از نشت گاز بیش از پیش به چشم می خورد. شرکت نگارین صنعت آسیا با طراحی و ساخت دستگاهی مدرن، امکان نشت یابی دقیق انواع سوخت های گازی نظیر متان، بوتان، پروپان و غیره را فراهم آورده است.