محصولات

کلید تبدیل سوخت سمندی

این قطعه جهت استفاده بر روی خودرو سمند که از ECU گاز شرکت نگارین صنعت آسیا بهره می برند طراحی شده است. این قطعه کاملا مشابه کلید تبدیل سوخت فابریک این خودرو بوده و برروی پنل داشبورد نصب می گردد. 

کلید 2012

این قطعه جهت استفاده به همراه کیت تبدیل سوخت 2012 شرکت نگارین صنعت آسیا طراحی شده است که قابلیت نمایش مقدار سوخت موجود در مخزن را از طریق چراغ های LED نصب شده در داخل آن دارد.

کلید تبدیل سوخت OMVLسمند(فابریک)

این قطعه جهت استفاده بر روی خودرو سمند که از ECU گاز شرکت OMVL بهره می برند طراحی شده است. این قطعه کاملا مشابه کلید تبدیل سوخت فابریک این خودرو بوده و برروی پنل داشبورد نصب می گردد. همچنین قابلیت نمایش مقدار سوخت داخل مخزن را دارد.