محصولات

تاکسی متر هوشمند NSA

شرکت نگارین صنعت آسیا با تکیه بر دانش مهندسین داخلی اقدام به طراحی و ساخت مجموعه تاکسیمتر نموده است. این مجموعه به گونه ای طراحی شده تا قابلیت نصب برروی تاکسی های خطی و گردشی را داشته و کرایه مسافران محترم را متناسب با نوع عملکرد تاکسی (خطی و یا گردشی) محاسبه می نماید.